Fokus undervisningsmateriell

Alt på denne nettsida er gratis, og alle elvesidene i norsk og engelsk kan tas i bruk direkte. For å kunne laste ned undervisningsmateriell må man ha en adgangskode. Denne er å finne i fagboka mi, Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring, som presenterer tankegangen og metodene som undervisnings-materiellet bygger på. Boka kan kjøpes i bokhandel, bestilles fra Universitetsforlaget eller lånes på biblioteket. Etter hvert blir en del materiell hovedsakelig å finne på fagbokas nettressurs.