Fokus elevsider

Mens nedlasting av Fokus-undervisningsmateriell krever adgangskode, er de åpne elevsidene for Norsk og Engelsk lagd for at elevene skal kunne lytte til og lese språklydsanger og se på bildene. Appen Fokus symbolpusling, nettbaserte pusleoppgaver og Word-oppgaven Diktreparasjon er også tilgjengelig direkte. Likedan vil digitale utgaver av lesestykkene bli å finne her etter hvert som barnetegningene får farger. Det fins lange lesestykker til to bokstavprogresjoner og progresjonen om bokstavløse lyder. I historien om Kai og Aud følger vi livet på gården deres i Trøndelag og på utflukter, samtidig som en ny bokstavløs lyd med symbol blir innført suksessivt.

Fokus språklydvers

Historien om Kai og Aud, Fokus B – bokstavløse lyder

Fokus symbolpusling