Fokus språklydvers

Fokus norsk språklydvers er 77 sanger som fokuserer på en spesifikk språklyd med symbol.

Klikk på aktuell sangtittel nedenfor, så blir du ført til sider med lydfil, sangtekst og illustrasjoner.

Sanger med lenker

FOKUS A BOKSTAVLYDENE

FOKUS B – BOKSTAVLØSE LYDER

FOKUS C og D – KORT VOKAL, M I SLUTTEN MM.

FOKUS E STUMME BOKSTAVER

FOKUS F STAVEMÅTER FOR Æ/Å/O-LYDENE

FOKUS – språklydsanger med oppgaver © Toril Karstad Kreativ Læring

Fokus er utviklet ved hjelp av Extra-midler.