35 DIFTONGENE AI OG AU-VERS

Øverst: /au/-uttale, midterst: /æv/-uttale, nederst: /øu/-uttale. Det fins ikke innspilling av/øv/-uttale. NB: I dialektinnspillingene er også neste vers med. Det skal endres med tid og stunder.

Fullfør fortellingen

Fokus er utviklet ved hjelp av Extra-midler.