FOKUS C og D – KORT VOKAL, M I SLUTTEN MM.

58: Fokus C1: M i slutten av ord-vers

59: Fokus C3/D1: Småordvers