FOKUS F – STAVEMÅTER FOR Æ/Å/O-LYDENE

69: Kort Å- lyd med O-vers

70: Kort Å- lyd med Å-vers

71: Kort Æ- lyd med E eller Æ-vers

72: Kort O- lyd med U-vers

73: Kort O- lyd med O-vers

74: Lang Æ- lyd med Æ-vers

75: Lang Æ- lyd med E-vers

76: Lang Æ-lyd med E eller Æ-vers

77: Lang Å- lyd med O-vers