Via Vers

Jeg som står for denne sida, heter Toril Karstad og skal ta for meg ulike områder der vers kan ha stor betydning. Tittelen Via Vers har jeg fått adoptere fra Ragnar Arntzens bok med samme navn: Via vers: Hvordan lære norsk via rim og regler, sanger og vers, cndp 2002. Jeg har blant annet blitt inspirert av forskning på betydningen av sang og musikk i leseopplæringen, i andrespråkundervisningen og i arbeidet med dyslektikere. Når det gjelder betydningen av sanger i eldreomsorgen, vil jeg allerede nå nevne en rørende og inspirerende dokumentar ved Michael Rossato-Bennett, kalt Alive inside. Mitt motto i den forbindelse er: Levende via vers.

For trosopplæring har jeg laget to store ressurser med sanger og bilder. Den ene er Syng Guds ord, som består av 80 sanger med bibelvers som tekst. Dette kan bestilles fra Prokla Media forlag. Den andre ressursen er Gud har gjort det – tenk på det, et materiell som består av 77 videoer med sanger og rundt 1000 illustrasjoner. Videoene er beregnet for ulike aldersgrupper: Mest for de minste har 51 sanger, Mest for de mellomste har 26 låter. Alle videoene er tilgjengelig på dette nettstedet.

Jeg har vokst opp i et musikerhjem, og sang og musikk har vært en viktig ingrediens i livet mitt og i pedagogikken min. Etter at jeg ble kjent med Jørgen Frosts helhetslesemetode på 90-tallet, der detaljarbeidet med lyder, symboler og ord skal knyttes til hel tekst, lagde jeg bearbeidingsoppgaver til mine mange språklydsanger. Barna lærte sangen utenat og bearbeidet den på ulike måter. Jeg utvidet også sangrepertoaret. Ved hjelp av et treårig stipend fra Helse og rehabilitering spilte vi inn mine 77 norske og 25 engelske språklydsanger profesjonelt i Berg Lydstudio. Daværende skoleelev Lydia Madeleine Popkema lagde morsomme illustrasjoner til sangtekstene. ressursen jeg hadde utviklet fikk navnet Fokus.

I 2007 startet jeg på masterstudiet i spes.ped. ved Institutt for spesial-pedagogikk, UiO. Masteroppgaven ble imidlertid fullført ved Høgskolen i Hedmark, slik at jeg har master i tilpasset opplæring derfra. I fem år drev jeg forsøk med bruk av Fokus-materiellet på første trinn. Barna lærte alle språklydsangene utenat. Via disse sangene og bevisstgjøring på lydenes artikulasjon via Fokus talesymboler og språklydhus ble de fonembevisste og koblet lyder til bokstaver. Selv barn med lærevansker, hørselstap eller begrensede norskferdigheter lærte å lese via disse metodene. Sangene ble også en kilde til språkinnlæring. I tillegg var de en kilde til humor, glede og samhold.

I 2020 lanserte jeg fagboka Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring, som presenterer tankegangen og metodene som undervisnings-materiellet bygger på. Boka kan kjøpes i bokhandel, bestilles fra Universitetsforlaget eller lånes på biblioteket. I perioden 2021 til 2023 ble det utviklet en stor nettressurs til Fokus, med støtte fra Stiftelsen Dam. Her ligger mye av materiellet gratis tilgjengelig, sammen med massevis av nettbaserte oppgaver.

Det er flere enn meg som har sett verdien av sanger i undervisningen. Ingemund Golden var klassestyrer og matte- og geografilærer for musikklassen min ved Foss gymnas på syttitallet. Han skrev mange sanger, både til jubileer og til undervisningsbruk. Her kan du lese et intervju jeg hadde med ham i 2016, der han både snakker om dette og om bruk av sanger med de eldre:

Intervju med Ingemund Golden