Gud har gjort det – tenk på det!

Gud har gjort det – tenk på det!

er 77 spennende videoer med illustrerte sanger til trosopplæringen av de yngste.

Tittelen henspiller på det Gud har gjort i skaperverket, frelsesverket, livene våre og bibelhistorien.

Mest for de Mellomste (28 sanger) er for 4–9-åringer. Her er det lengre sanger med mer komplekst innhold.

Mest for de minste (49 sanger) passer til barn fra 1-6 år. Majoriteten av sangene er korte og enkle.

Gud har gjort det
tenk på det!

Sanger om Skaper og Sønn 
Toril Karstad

 

 

Hvordan bruke materiellet? (kommer)
Omtaler og anbefalinger (kommer)
Tekst og krediteringer (kommer)