Gud har gjort det – tenk på det! Mest for de minste 1 (1-4 år)
I denne delen er de enkleste og mest engasjerende sangene med tanke på 1–2-åringer innlemmet.

Gud har gjort det – i skaperverket

Gud har gjort det – i mitt liv 1

Gud har gjort det – i frelsesverket 1

Gud har gjort det – tenk på det! Mest for de minste 2 (1-6 år)

Denne delen kan man plukke fra mht. de aller minste, men den vil passe best for barn på 3-4 år.
Noen av sangene kan benyttes høyere opp i alder også, og kan overlappe Mest for de mellomste.

Gud har gjort det – i skaperverket 2

Gud har gjort det – i mitt liv 2

Gud har gjort det – i mitt liv 2